Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fajtaleírások

Magyar szarka keringő fajtaleírása

 Származási hely: Magyarország, Törökszentmiklós és vidéke.

A küllem főbb jellemzői: Közepes keringő nagyságú, mérsékelten emelt melle következtében kissé meredek testtartású keringő fajta.

Fej: Enyhén nyújtott ívvel határolt, mely előre a homlokon át, törés nélkül folytatódik a csőrben. Ilyenképpen annak hegye kissé lefelé mutat. A tarkótáj legömbölyítve csatlakozik a nyak hátsó éléhez.

Szem, szemgyűrű: A lapos fejív közepe alatt helyezkedő gyöngyszemek, de szivárványhártyájuk enyhén vérerezett. A finom szövetű szemgyűrűk kétsorosak, sima felületűek, halványak, enyhe sárgás árnyalattal.

Csőr: Hossza a csőrzugtól a kávák hegyéig 22-25 mm, tőben vastag, a felső káva az alsó káva hegyére fordulva kissé lefelé mutat, a feketék és kékek felsőkávahegye jelzett lehet. Az orrdudor sima felületű, fehéren porozott. Nyak: Viszonylag erős tőből eredve, a fej felé elvékonyodik, közepes vastagságú és hosszúságú.

Tartása függőleges, a toroktáj kis ívben kimetszett. Mell: Széles, jól ízmolt, enyhén előredomborodva, mérsékelten emelet. Alsó része körívben fordul a combok elé.

Hát: A vállak között széles, a farok felé fokozatosan keskenyedve, egyenes vonal mentén enyhén lejt. Szárnyak: Pajzsban szélesek, a hátat jól takarják, a szárnybúbok fedetlenek. A hosszú evezők végei a farokra fekszenek, de az ellenkező oldalaik hegyei nem kereszteződnek.

Farok: Közepes hosszúságú, iránya a hát lejtését törés nélkül követi. A kormány- tollak keskenyre zártak, végük az evezők hegyén kissé túlér, de a talajt nem érintik. Számuk 12. Lábak: Közepes hosszúságúak, viszonylag tág állásúak. A rásimuló, apró tollakkal fedett combok takaratlanok, a csüd és az ujjak tollatlanok, élénk vörösek. A karmok szarujának színe a csőrével egyező.

Tollazat: Tömött, a testre feszesen simuló. Szín és rajzváltozatok: Jellegzetes szarkarajzúak, fekete, kék, vörös, sárga, ezüst és olaj színekben. A kékek kormánytollai fekete farokpántot viselnek. Színes a fej, a nyak (a mellcsont tarajának hegyéig) a hátszív, valamint a farok fedő és támasztó tollaival együtt. Fehérek a szárnyak, a has és a comb tollai.

Súlyos hibák: Gyenge csontozat, keskeny, éles mell, durva, magasan ívelt, homlokos fej, hosszú, vékony nyak, pirkadt szemgyűrűk, az erősen vérerezett szivárványhártya, harisnyás csüdök, a feketék és a kékek kivételével a jelzett csőrszaru; laza, ritka tollazat.

Enyhe hibák: Lapos, húzott fej illetve homlok, meredeken ívelt tarkótáj. Előírtnál magasabbra emelt vagy mélyebben forduló mell, s az ezzel kapcsolatos meredekebb vagy vízszintesebb testtartás. Kisebb rajzhibák, fénytelen színek. Az értékmérő küllemi jegyek elbírálásának sorrendje: Fej, szem, szemgyűrű, csőr, alak, állás, rajz, szín. Röpkövetelmény: 1 óra hosszidő Gyűrűméret 7 mm

Budapesti bíbic keringő fajtaleírása

 Származási hely:Budapest és környéke. Régi magyar fajtánk. A küllem főbb jellemzői:Erőteljes testfelépítésű, közepes testnagyságú, alacsony állású röpgalamb.

Törzse a széles melltől indulva fokozatosan elkeskenyedik, csaknem vízszintes tartású.

 Fej:Sima, gömbölyded, magas, meredek homlokkal, a fejbúb és a homlok között lekerekített élekkel. Szem, szemgyűrű: Nagyok, a feketék írisze barnásfekete, a kékeké kékesszürke. A szemgyűrűk vékonyak, finom szövetűek. A feketéké világosszürke, a kékeké kékesszürke.

Csőr:Közepes hosszúságú és vastagságú, erős tőből induló, kékesfekete színű, kissé lefelé irányuló. Az orrdudorok kicsinyek, fehéren porozottak, a csőr vonalába simulnak. Nyak:Középhosszú, vastag, függőleges tartású, a toroktáj jól kimetszett.

Mell:Széles, jól izmolt, csak kissé emelt, mérsékelten előredomborodó. Hát: A vállakban széles, fokozatosan keskenyedik, enyhén lejt.

Szárnyak:Testhez szorosan simulók, a faroktollakon nyugvók, nem kereszteződnek.A szárnybúbok szabadon állók.

Farok:Középhosszú, keskenyre zárt, a hát irányát követi, a talajt nem érinti. A kormánytollak száma: 12

Lábak:A csüdök rövidek, tollatlanok, az ujjakkal együtt élénkvörösek, a karmok sötét színűek. Tollazat:Feszes, szorosan a testhez simuló. Színváltozatok: Fekete, (mély bársonyos koromfekete színű), szalagos kék.

Rajz:a begyközéptől indulva a has, a hasoldalak, a combok és a lábszárak fehérek. A fehér és színes tollmezők éles határvonal (vágás) mentén találkoznak. A kékek evezőtollai sötétek, a szárnypajzson kettős fekete szárnyszalag, a kormánytollak végén fekete farokpánt. A nyak tollazata fémes csillogású.

Súlyos hibák:Durva, nagy test, magas állás, vékony hegyes csőr,világos szemgyűrűk, fehér vagy takaratlan hát, durva szín- és rajzhibák. Enyhe hibák: Nem eléggé intenzív szín, túl kicsi test, enyhe rajzhibák,húzott homlok. Az értékmérő küllemi jegyek elbírálásának sorrendje: Fej,szem, szemgyűrű, alak, szín, rajz, csőr, állás. Röpkövetelmény:1 óra 30 perc hosszidő Gyűrűméret:7 mm.